Boompieper

Wetenschappelijke naam

Anthus trivialis

Engelse naam

Tree Pipit

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

50.000-80.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

-

Geschat maximum doortrek

10.000-50.000 (2008-2012)

Boompieper

Anthus trivialis

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half april t/m augustus

Datumgrenzen

15 april t/m 10 juli

Tijd van de dag

Vooral in de (vroege) ochtend.

Aanwijzingen

Zang (vanaf geëxponeerde zangposten omhoog en in parachutevlucht dalend), alarm (regelmatig, zeurderig 'ti..ti..', soms versnellend; zowel door waakzame man bij broedende vrouw als door beide oudervogels in omgeving nest), nestbouw (door vrouwtje, begeleid door mannetje), transport van voedsel/ontlastingspakketje (beide partners; laatste/eerste deel naar/vanaf nest wordt lopend afgelegd).
LET OP: doortrek tot in mei en vanaf eind juli. Doortrekkers houden zich veelal in afwijkende habitat op, zingen zelden, maar laten wel veelvuldig contactroep horen ('psiee').

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 april t/m 10 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 10 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 april t/m 10 juli

Fusieafstand

200 m

Bijzonderheden

In halfopen landschap bestaat voor minder ervaren waarnemer enig gevaar voor verwisseling met Graspieper. Boompieper zingt steeds vanuit boom, struik etc. (graspieper veelvuldig vanaf de grond), heeft melodieuzere zang (met kenmerkende 'sia..sia'uithalers) en heeft kenmerkende explosieve contactroep (luid 'psiee'; Graspieper heeft nerveuze 'swie..swie'roepjes).

Broedbiologie

Nestelt in (half)open landschappen met verspreide boomgroei en gebroken kruidlaag (heide, jonge aanplant/opslag, brede bermen). Eileg van eind april tot begin juli. Een tot twee broedsels per jaar, meestal 5 eieren, broedduur 12-14 dagen, nestjongenperiode 10-12 dagen; jongen kunnen nest verlaten voordat ze kunnen vliegen, worden nog tot 20 dagen na uitvliegen gevoerd.