Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria 2017

Document: 

rap_2017-34_basisrapport-rode-lijst-2016.pdf

Rapportnummer: 

2017/34

Auteurs: 

van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands