Vogels in Nederland

Hoe gaat het met de vogels in Nederland? Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon over inzicht in de aantalsontwikkeling van Nederlandse vogelsoorten, hun verspreiding en de ontwikkelingen in voor vogels belangrijke gebieden, zoals Natura 2000-gebieden.

Lees de toelichting met meer achtergrondinformatie.

Telrichtlijnen uitgelicht

Telrichtlijnen

Voor veel soorten zijn specifieke richtlijnen om te tellen. Bij iedere soort staat op de pagina naast trendinformatie een tabje 'telrichtlijnen'.

Draag bij aan de kennis over vogels

Tel mee! Er zijn tellingen in alle seizoenen van het jaar, die veel of weinig tijd kosten, en waarvoor meer of minder vogelkennis en ervaring zijn vereist. Er zit dus ook voor jou een geschikt telproject bij!

Je kunt Sovon steunen met een donatie of legaat. Je kunt eventueel kiezen om je bijdrage naar een speciaal fonds of project te laten gaan.

Meer informatie »