Arjan Boele

Titel(s): 

Drs.

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Senior meetnetcoördinator

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

arjan.boele@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

06 49 39 05 12

Expertise: 

 • Zeldzame en schaarse broedvogels en niet-broedvogels in Nederland (aantalsontwikkeling, verspreiding)
 • Trektellen

CV: 

 • Studie Biologie Universiteit Utrecht (1989-1995).
 • Werkzaam bij Sovon sinds 1996 o.a. als coördinator van het Punt Transect Tellingen Project (1998-2007), coördinator van het Bijzondere Soorten Project-niet broedvogels (BSP, sinds 2001) en als coördinator van het Broedvogel Monitoring Project met nadruk op de zeldzame broedvogels (sinds 2006).
 • Buiten werktijd regelmatig actief als trekteller (met name op trektelpost De Horde, Lopik maar indien mogelijk ook in bijv. Bulgarije en Frankrijk) en als broedvogelteller (Lopikerwaard).

Publicaties: 

2022:

 • Boele A., van Bruggen J., Goffin B., Kavelaars M., Kleyheeg E., Koffijberg K., Schoppers J., van Turnhout C., Vergeer J.W. & Jansen D. 2022. Broedvogels in Nederland in 2020. Sovon-rapport 2022/05. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2021:

 • Boele A., van Bruggen J., Hustings F., van Kleunen A.  Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2021. Broedvogels in Nederland in 2019. Sovon-rapport 2021/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2020:

 • Boele A., van Bruggen J., Hustings F., van Kleunen A.  Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2020. Broedvogels in Nederland in 2018. Sovon-rapport 2020/07. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2019:

 • Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2019. Broedvogels in Nederland in 2017. Sovon-rapport 2019/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2018:

 • Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.W., & van der Meij T. 2018. Broedvogels in Nederland in 2016. Sovon-rapport 2018/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2017:

 • Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2017. Broedvogels in Nederland in 2015. Sovon-rapport 2017/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Foppen R.P.B., van Turnhout C.A.M., van Dijk A.J., Boele A., Sierdsema H. & Hustings F. 2017. Reconstructing trends in bird population numbers by integrating data and information sources. Vogelwelt 137: 80–88.

2016:

 • Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2016. Broedvogels in Nederland in 2014. Sovon-rapport 2016/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2015:

2014:

2013:

 • Boele A., van Bruggen J., van Dijk A.J., Hustings F., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2013. Broedvogels in Nederland in 2011. Sovon-rapport 2013/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

2012:

2011:

Trektellen.nl:


1996- 2010 (selectie)

 • Boele A. 1998. Handleiding Punt Transect Tellingen project. Herziene Uitgave 1998 t.b.v. nieuwe waarnemers. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A. 2009. Monitoring van Steenuilen in 2003-2008: een succes! Athene 14: 60-66.
 • Boele A., van Dijk A.J., Hustings F. & Zoetebier D. 2001. Regionale verschillen in aantalsontwikkeling van de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca. Limosa 74: 103-115.
 • Boele A., Hustings F., Koffijberg K., van Turnhout C. & Plate C. 2008. Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag Nederland. Limosa 81: 50-61.
 • Boele A., van Turnhout C., Sierdsema H. & Meijer R. 1998. Punt Transect Tellingen van wintervogels in Nederland in het seizoen 1995/96. SOVON-monitoringrapport 1998/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A., Hustings F., van Kleunen A., van Turnhout C. & Plate C. 2005. Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004). SOVON-monitoringrapport 2005/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A., Koffijberg K., van Turnhout C. & Meijer R. 1999. Punt Transect Tellingen van wintervogels in Nederland in 1996 en 1997. SOVON-monitoringrapport 1999/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A., van Turnhout C.. Koffijberg K. & Plate C. 1999. Aantalsontwikkelingen van overwinterende roofvogels in Nederland in 1980-97. De Takkeling 7:173-180.
 • Boele A., van Roomen M.W.J., & van Winden E.A.J. 1996. Midwintertelling van watervogels in Nederland januari 1995. SOVON-monitoringrapport 96/05 / RIZA-Rapport BM95.28 / IKC Natuurbeheer coproduktie 11. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A. & van der Weide M. 2002. Trends van vogels in Speciale Beschermings-Zones onder de Vogelrichtlijn in Nederland (1980-2000). SOVON-informatierapport 2002/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Boele A., van der Weide M., van Winden E. & Zoetebier D. 1999. Monitoring van vogels in belangrijke vogelgebieden: jaarrapport 1996. SOVON-monitoringrapport 1999/02. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J., Boele A., van den Bremer L., Hustings F., van Manen W., van Kleunen A., Koffijberg K., Teunissen W., van Turnhout C., Voslamber B., Willems F., Zoetebier D. & Plate C.L. 2007. Broedvogels in Nederland in 2005. SOVON-monitoringrapport 2007/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C. 2008. Broedvogels in Nederland in 2006. SOVON-monitoringrapport 2008/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C.L. 2009. Broedvogels in Nederland in 2007. SOVON-monitoringrapport 2009/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C.L. 2010. Broedvogels in Nederland in 2008. SOVON-monitoringrapport 2010/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J. Boele A., Hustings F., Zoetebier D. & Meijer R.1999. Broedvogel Monitoring Project; jaarverslag 1996-1997. SOVON-monitoringrapport 1999/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A.J. Boele A., Zoetebier D. & Meijer R. 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1996. SOVON-monitoringrapport 1998/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Dijk A., Hustings F., Boele A., Koffijberg K., Zoetebier D. & Plate C. 2010. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007. Limosa 83: 1-20.
 • Le Gouar P.J., Schekkerman H., van der Jeugd H.P., Boele A., van Harxen R., Fuchs P., Stroeken P., van Noordwijk A.J. 2010. Long-term trends in survival of a declining population: the case of the little owl (Athene noctua) in the Netherlands. Oecologia 1432-1939.
 • Van Roomen M.W.J., Boele A., van der Weide M.J.T., van Winden E.A.J. & Zoetebier D. 2000. Belangrijke vogelgebieden in Nederland, 1993-97. SOVON-informatierapport 2000/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van Roomen M., van Winden E., Koffijberg K., Boele A., Hustings F., Kleefstra R., Schoppers J., van Turnhout C., SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2004. Watervogels in Nederland in 2002/2003. SOVON-monitoringrapport 2004/02, RIZA-rapport BM04/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

 

Enkele andere artikelen:

 • Bergkamp P.Y. & Boele A. 2005. Tjiftjaffen in de zachte winter 2000/01: reactie op koude-invallen en vergelijking met andere winters. Limosa 78: 125-138.
 • Boele A. & Engelen F. 2005. Trek van aalscholvers over telpost De Horde. De Kruisbek 48(4): 14-19.
 • Boele A. 2009. Roofvogeltrek over telpost De Horde, 1997-2009. De Kruisbek 52(5): 3-12.
 • Heijmen P.S., Boele A. & Peters R.C. 1996 The effect of hyperosmotic treatment on the functioning of ampullary electroreceptor organs. Neuroscience 72: 1107-1115.
 • Schekkerman H. & Boele A. 2009. Foraging in precocial chicks of the Black-tailed Godwit Limosa limosa: vulnerability to weather and prey size. J. Avian Biol. 40: 369–379.