Zomertijd: volop Witgatjes

De Witgat is nu in het hele land te zien en horen.

Vanaf half juni zien we de eerste doortrekkende Witgatjes bij ons. Waarschijnlijk zijn dit vogels waarbij de broedpoging is mislukt. De soort broedt in Scandinavië, Oost-Europa en het dichts bij in Duitsland. De Witgat gebruikt oude nesten in bomen van duiven en lijsters om in te broeden.

In juli en augustus is de kans bij ons het grootst om de soort te zien. Witgatten zoeken ondiepe zoete of brakke wateren op met slikranden. Plasdras en slootoevers zijn ook populair. Ze benutten zelfs kleine plasjes in verder droge omgeving. Groepen groter dan een tiental zijn betrekkelijk zeldzaam.

Herkenning Witgat

De Witgat heeft een witte stuit, net als de Bosruiter. De Witgat heeft echter meer donkere bovendelen met veel fijne spikkels. Verder is de ondervleugel donker terwijl die bij de Bosruiter vrij licht is. Op het eind van de staart heeft de Witgat brede banden terwijl die van de Bosruiter smal zijn. Beide maken bij het opvliegen geluid. Dat klinkt als: