Witgat

Wetenschappelijke naam

Tringa ochropus

Engelse naam

Green Sandpiper

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :24000
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

1000-1500 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

2000-10.000 (2008-2012)

Tijd van het jaar

Hele jaar, hoogste aantallen eind juni-half september en half maart-begin mei.

Tijd van de dag

Gehele dag.

Aanwijzingen

- Alle geschikte terreindelen bezoeken
- Alleen vogels met terreinbinding tellen (dus niet hoog overvliegende)
- Min of meer vaste route door terrein, maar alert zijn op nieuw ontstane (tijdelijk) geschikte plekken
- Min of meer gelijke tijdsinspanning bij herhaalde bezoeken

Bijzonderheden

- Solitair of met enkele bijeen, incidenteel in groepen tot enkele tientallen
- Weinig samen met andere steltlopers
- Schuw, vliegt snel op (met veel roepen)
- Gevarieerde habitatkeus binnen zoetwatermilieu, van ondiepe poelen tot sloten met slikoevers, gekanaliseerde beken en snelstromende natuurlijke beken met strandjes
- Overwinteraars (kunnen al in juli arriveren) soms maandenlang op dezelfde plek (vaak stromend water of kwelplassen)
- Overwinteringsplekken soms jarenlang in gebruik
- Systematisch aflopen van moerassige plekken, sloten etc. levert hogere aantallen op dan passief tellen (maar moet bij monitoringonderzoek wel steeds herhaald worden).