Lezingen

Medewerkers van Sovon geven regelmatig lezingen over de resultaten van telprojecten en vogelonderzoek. Thema's zijn onder andere: boerenlandvogels, vogels en klimaatverandering en exoten. We delen onze kennis graag met een breed publiek.

In overleg kan gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om een lezing te verzorgen.

  • We krijgen veel aanvragen vanuit diverse verenigingen. Dat betekent dat we soms prioriteiten stellen. Vogelwerkgroepen en andere organisaties die zich met natuuronderzoek (wilde vogels) bezighouden krijgen voorrang. Op uitnodigingen van kwekersverenigingen gaan we niet in.
  • We zijn gewend om hier een vergoeding voor te vragen. Elke lezing kost immers voorbereidingstijd en brengt wat reiskosten met zich mee. De vergoeding stemmen we in overleg af.

Lezingen terugkijken

Via ons Youtubekanaal zijn allerlei lezingen op onze Landelijke Dagen terug te zien. Op deze jaarlijkse ontmoetingsdag geven we het podium aan allerlei vogelonderzoekers.

Neem contact met ons op