Spotvogels zingen minder, ze zitten op eieren!

Spotvogels hebben enkele weken fanatiek gezongen, maar de zangactiviteit neemt nu flink af. Met reden, want ze maken overuren bij het nest.

Het broedseizoen van Spotvogels duurt een dikke 2,5 maanden, van half mei tot begin augustus. Hoe dat precies verloopt, en hoe succesvol Spotvogels broeden, is specialistenwerk. Zo'n specialist is Boena van Noorden, die een boeiend artikel schreef over de bijna 700 (!) nesten die hij volgde.

Eileg piekt in juni

In zijn studiegebied, in de Peel, is de Spotvogel relatief goed vertegenwoordigd. De vogels werden vanaf hun aankomst nauwlettend gevolgd, en de nesten werden met de grootst mogelijke omzichtigheid opgezocht en gecontroleerd. De eerste eileg in de onderzoeksjaren viel op 12 mei. De meeste legsels werden echter begonnen in juni, met 8 juni als gemiddelde datum van alle legsels.

Vervolglegsels en tweede broedsels

Ook in juli werden echter nog flink wat legsels geproduceerd. Dat waren vooral vervolglegsels; een nieuwe poging nadat een eerste broedsel mislukte. Tweede broedsels (een nieuwe broedpoging nadat een eerste succesvol verliep) waren waarschijnlijk heel zeldzaam.

Redelijk broedsucces

Over alle onderzoeksjaren samengenomen was het broedsucces (uitgedrukt als alle nesten die tenminste één uitvliegend jong opleverden) redelijk. Het was in ieder geval vergelijkbaar met dat van Tuinfluiter en Zwartkop. Een interessante bevinding, want waar Tuinfluiter en Zwartkop het landelijk redelijk tot goed doen (hele lichte afname resp. forse toename), is de stand van de Spotvogel in de afgelopen kwart eeuw gehalveerd.

Afrika en Nederland

Dus toch vooral Afrika in het spel? Verklaren omstandigheden op de trek en in het overwinteringsgebied waarom de Spotvogel bij ons afneemt? Niet helemaal, want ook uit het verhaal van Boena komt duidelijk naar voren dat lokale habitatfactoren in Nederland van grote invloed zijn. Denk alleen aan het 'opruimen' van braamstruiken, terwijl die juist (met Vlier) de favoriete broedplek vormen.

Lezen

Het artikel kun je hier bekijken. Daarna een abonnement op Limosa nemen is natuurlijk nog beter (rechtstreeks of via pluslidmaatschap).