Opnieuw vroege aankomst arctische Kolganzen

Op 23 september werden voor de eerste keer dit najaar trekkende Kolganzen gezien. De aankomst vond op een vergelijkbaar vroeg moment plaats als in 2016.

Op veel plaatsen werden in de afgelopen dagen overvliegende Kolganzen gesignaleerd. Na een aarzelende start op 22 september, werden vooral op 23 september de nodige groepen gezien. De vogels zullen hebben geprofiteerd van de overheersende noordoostelijke wind die vanuit de Russische  toendra de vogels ver naar het zuidwesten heeft begeleid. Dat arctische Kolganzen zo vroeg in september arriveren is de laatste jaren niet ongewoon. In 2016 vond de aankomst op ongeveer hetzelfde moment plaats.

Steeds vroeger terug

Deze vervroegde aankomst is al 20 jaar gaande, en zette ook in de afgelopen tien jaar nog door (figuur). Massale aankomst van meer dan 100.000 Kolganzen zien we doorgaans begin oktober. Bij de maandelijkse watervogeltelling half oktober werden de afgelopen jaren vaak al meer dan 300.000 Kolganzen geteld. Toendrarietganzen werden tot nu toe nog maar mondjesmaat gezien. Ook bij deze soort valt de aankomst tegenwoordig vroeger. Zowel bij Kolgans als Toendrarietgans werden in het oosten van Duitsland ook al de nodige halsbanden afgelezen.

Broedsucces weer meten

Een eerste steekproef onder ruim 500 Kolganzen leverde nog maar 2% eerstejaars vogels op, maar het is nog veel te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. Van de Russische toendra kwamen eerder berichten over een late zomer en een laat broedseizoen. De komende weken zal blijken of dat ook effect heeft gehad op het uiteindelijke broedsucces. Als je zelf ook juvenielen en families bijhoudt, dan kun je die tellingen doorgeven aan ganzencoördinator Kees Koffijberg. Deze metingen worden gebruikt in verder onderzoek.

Figuur: aankomst van arctische Kolganzen in Nederland op basis van trektellingen (www.trektellen.org). Weergegeven is de datum dat voor het eerst meer dan 1000 vogels werden geteld.