Sijzen op doortocht

De afgelopen weken waren er duidelijk meer Sijzen in het land. In drukke groepjes voedsel zoekend in bomen, of in compacte groepjes overtrekkend.

Een deel van die overvliegende vogels ging braaf noordoost, richting broedgebieden. Een ander deel vloog in vreemde richtingen, soms pal west. Dat zal vooral verplaatsingen betreffen op zoek naar voedsel. Aan het eind van de winter is het voedsel voor zaadeters immers schaars. Dat dwingt om soms flinke zwerftochten te maken.

Als binnenkort eindelijk de temperatuur omhoog gaat, zullen de voorjaarsgevoelens bij de Sijzen beslist ontwaken. Mannetjes kunnen prachtig kwelen en groepen kunnen aardig wat geluid produceren. Voor de broedvogeltellers is het lastig om de (schaarse) broedvogels (vooral Drenthe en Veluwe) te onderscheiden van de trekkers. Aanwijzingen zijn te vinden onder de Telrichtlijnen http://www.sovon.nl/nl/soort/16540