Opnieuw veel Kanoeten in de Waddenzee

De integrale telling van watervogels in de Waddenzee leverde in augustus 213.00 Kanoeten op. Een prachtig aantal, veel meer dan we de afgelopen jaren gewend waren.

In september werd het Waddengebied opnieuw volledig geteld. De gegevens zijn nog niet allemaal binnen, maar het is duidelijk dat de Kanoet opnieuw hoog uitkomt, boven de 200.000.

Voedselsituatie

Dat is verheugend nieuws over een soort die het jarenlang moeilijk had door de intensieve schelpdiervisserij. Dit jaar is de voedselsituatie goed, met veel nonnetjes en eenjarige kokkels, het belangrijkste voedsel.

Lees erover in de zojuist verschenen nieuwsbrief voor watervogeltellers. Hierin ook o.a. aandacht voor het opvangbeleid voor ganzen en zwanen, en trendontwikkelingen bij de Wulp.