Broedvogelrapport 2014

€5.00incl. btw

Sovon-rapport 2016/04. Overzicht van de trends van broedvogels t/m broedseizoen 2014. Tevens zijn uitgebreide soortbesprekingen opgenomen. Dit rapport is gratis voor waarnemers die hebben deelgenomen aan Meetnet Broedvogels in 2014 en is reeds automatisch aan hen toegezonden.