Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1643
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels Sierdsema H., Foppen R., van Els P., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/09
Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 Deuzeman S. 2021 2021/19
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2021 2020/10
Vogelsoorten in de provincie Fryslân waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn Alefs P., van Els P., Foppen R. & Vogel R. 2021 2021/06
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 Roy Slaterus, Paul van Els & André van Kleunen 2020 2020/72
Annual survival estimation and population modelling for Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2020 2020/90
Botentelling rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/79
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020 2020/26
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020 Kleefstra R. 2020 2020/86