Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1495
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09
ANlb-monitoring weide- en akkervogels Friesland, verslag 2017 Jelle 2018 2018/28
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2016 Slaterus R. 2018 2018/18
Broedvogels binnen ANLb-monitoringsgebieden in Gelderland in 2017 Slaterus R. 2018 2018/37
Broedvogels in natuurreservaten van It Fryske Gea in 2017 Jager K. & Postma J. 2018 2018/05
Broedvogels in Nederland in 2016 Boele A., van Bruggen J., Slaterus R., Vergeer J.-W., & van der Meij T. 2018 2018/01
Broedvogels van het Larserbos, Larservaartbos, Gruttoveld en Rassenbeektocht in 2017 van Manen W. & Deuzeman S 2018 2018/06
Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017 Roy Slaterus & Michel Klemann 2018 2018/03
Jaar van de Kievit Roodbergen M., van der Jeugd H., van der Wal J., van Els P. & Teunissen W. 2018 2017/27
Monitoring effecten van bodemdaling op vegetatie, vogels en muizen in het Lauwersmeer in 2017 Kleefstra R., Bakker R., Beemster N., Bijkerk W., de Boer P., Buijs R., Ens B., Kampichler C. & Stahl J. 2018 2018/15