Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1460
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogelkartering Asserbosch 2016 van Manen Willem 2017 2017/06
Broedvogels binnen het provinciale meetnet voor agrarische soorten in Gelderland in 2016 Vincent de Boer & Roy Slaterus 2017 2017/05
Broedvogels in Nederland in 2015 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2017 2017/04
Broedvogels van de Noetselerberg in 2016 Klemann M. 2017 2017/11
Broedvogels van de Sallandse Heuvelrug (en Elsenermaat) in 2016 Klemann M. 2017 2017/12
Broedvogels van de Schoorlse Duinen in 2016 Slaterus R. & Voslamber B. 2017 2017/02
Broedvogels van de Zuid Ginkel en enkele objecten ten zuiden van het spoor in 2016 Deuzeman S. 2017 2017/10
Broedvogels van een deel van Boswachterij Ugchelen-Hoenderloo en Kootwijk in 2016 Deuzeman S. 2017 2017/01
Broedvogels van Elswout en Middenduin in 2016 Slaterus R. & Voslamber B. 2017 2017/03
Broedvogels van het Voorster- en Waterloopbos in 2016 van Manen W. & Deuzeman S. 2017 2017/07