Sovon.nl is vernieuwd

Onze website is vernieuwd. In de nieuwe vormgeving vind je hopelijk sneller informatie over onze telprojecten, onderzoek en vogelinformatie. 

De nieuwe vormgeving zal niet helemaal onbekend voorkomen. De informatie over soorten en gebieden was al eerder vernieuwd. En ook de webwinkel was al in een nieuwe omgeving te vinden.

De oude website stamde uit 2012. Indertijd zaten zoveel mogelijk functionaliteiten in één systeem. Maar dankzij voortschrijdend inzicht weten we nu dat het beter is om aparte systemen te hebben voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, ontsluiten van data of het beheren van de webwinkel.

Inmiddels zijn bijna alle functies vernieuwd. Op dit moment werken we nog hard aan het vernieuwen van de invoeromgeving (portal.sovon.nl). 

Je reactie

Wil je iets kwijt over de nieuwe website, heb je vragen, of opmerkingen? Laat het ons vooral weten op webredactie@sovon.nl