Roodborsttapuit

Wetenschappelijke naam

Saxicola rubicola

Engelse naam

European Stonechat

Rode Lijst :-
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

15.000-18.000 (2013-2015)

Geschat maximum winter

200-1000 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - wegtrekkend

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Half March t/m eind July

Datumgrenzen

15 maart t/m 1 juli

Tijd van de dag

Gehele dag, maar zangactiviteit het hoogst in de ochtend.

Aanwijzingen

Waarnemingen van paar of individu in geschikt biotoop, met nadruk op zang (veelal vanaf paaltje, draad of struik; soms in vluchtje), balts (achtervolgingsvlucht), nestbouw, alarm (felle 'trek..trek' roepjes), voedseltransport en pas uitgevlogen jongen (luidruchtig).
Doortrekkers kunnen al gepaard zijn. Controleer dus of er vervolgwaarnemingen zijn na half april; aanwezige broedvogel laat zich vrijwel altijd horen! Oppassen met vervolgbroedsels en tweede of derde broedsels, die in agrarisch cultuurlandschap op honderden meters van eerste broedsel kunnen plaatsvinden (fusieafstand!).

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 15 maart t/m 1 juli
bij 7-11 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 maart t/m 1 juli
bij 12+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 15 maart t/m 1 juli

In overige gevallen (adult in broedbiotoop, paar in broedbiotoop):
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 5 april t/m 1 juli
bij 7-11 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 5 april t/m 1 juli
bij 12+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 5 april t/m 1 juli

Fusieafstand

300 m

Bijzonderheden

Broedbiologie

Open tot halfopen landschappen, zowel agrarisch cultuurland (met greppels, brede bermen etc.) als natuurgebieden (halfopen heide, grote kaalslagen, natuurontwikkelingsterrein). Bodemnest in holte, vaak op talud. Eileg van half maart tot eind juli. Twee tot drie broedsels per jaar, meestal 3-6 eieren, nestjongenperiode 12-14 dagen, nestjongenperiode 14-16 dagen.