Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1656
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels Sierdsema H., Foppen R., van Els P., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/09
Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 Slaterus R. & de Boer V. 2021 2021/31
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland Stern in 2020 Peter de Boer 2021 2021/04
Broedvogels in Nederland in 2019 Boele A., van Bruggen J., van Kleunen A., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2021 2021/02
Broedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut de Boer P. 2021 2021/23
Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 Deuzeman S. 2021 2021/19
Geïntegreerde populatie-analyse van vijf soorten kustbroedvogels in het Zuidwestelijk Deltagebied Schekkerman H., Arts F., Buijs R.-J., Courtens W., van Daele T., Fijn R., van Kleunen A., van der Jeugd H., Roodbergen M., Stienen E., de Vries L. & Ens B.J. 2021 2021/03, CAPS-rapport 2021/01
Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht Stahl J. & Epe M. 2021 2021/18
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Rapportage t/m monitoringjaar 2020 Ens B.J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H., Rappoldt K., van Kessel J. & Nienhuis J. 2021 2021/35
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2021 2020/10