Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2021 2020/10
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
Annual survival estimation and population modelling for Swedish Lesser White-fronted Geese Schekkerman H. & Koffijberg K. 2020 2020/90
Botentelling rondom IJburg in 2019/20 Slaterus R. 2020 2020/79
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018 Koffijberg K., de Boer P., Geelhoed S.C.V., Nienhuis J., Oosterbeek K. & Postma J. 2020 2020/26
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2020 Kleefstra R. 2020 2020/86
Broedvogels in Nederland in 2018 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2020 2020/07
Broedvogels van de duinen bij Circuit Zandvoort in 2020 Roy Slaterus 2020 2020/83
Broedvogels van het Edese Bos (west), Landgoed Kernhem, Lindeboomsberg en de Goudsberg in 2019 Symen Deuzeman 2020 2020/27
Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland Seizoen 2018/2019 Vergeer J.-W. 2020 2020/64