Handleiding gebruik Obsmapp (Android) voor de Vogelatlas

Je kunt Obsmapp gebruiken voor het invoeren van je aanvullende soorten voor het atlasblokbezoek om de soortenlijst van de atlasblokken, waarvoor jij als teller bij Sovon staat geregistreerd, te completeren.

De tijdgebonden kilometerhoktelling (55 min.) en punttelling (5 min of 2x 5 min) zijn gestandaardiseerd. Invoer van een waarneming op een smartphone vergt meer van je tijd en aandacht dan aanvinken, turven of intekenen op het veldformulier. Daarom kiest Sovon voor de tijdgebonden tellingen voor één notatiewijze in het veld: op papier.

Document: 

HANDLEIDING gebruik OBSMAP voor de Atlas.pdf

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Publicatietaal: 

Nederlands