Beoordeling van de staat van instandhouding van de kievit Vanellus vanellus als broedvogel in de provincie Fryslân

Document: 

Rap_2015-56_Kievit-Friesland.pdf

Rapportnummer: 

2015/56

Auteurs: 

Teunissen W., Kampichler C., Roodbergen M. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands