Wat verandert er in het BMP?

Jan Willem Vergeer

Meetnetcoordinator Sovon

Het Broedvogel Monitoring Project (kortweg BMP) van Sovon is al bijna 40 jaar hét project waarmee vogelend Nederland de stand van de broedvogels volgt. Jaarlijks tellen we met elkaar meer dan 2000 steekproefgebieden. Een prestatie van formaat!

Jan-Willem Vergeer

Het BMP kent een aantal duidelijke spelregels en is gebaat bij continuïteit. Alleen dan zijn de van jaar op jaar verzamelde gegevens immers met elkaar vergelijkbaar. Toch gaan we in 2023 wat veranderingen doorvoeren. Alle BMP-tellers krijgen daar dus vanaf komend broedseizoen mee te maken.

Wat er precies verandert en waarom we dat doen: dat vertel ik jullie op de Landelijke Dag. Een tip van de sluier: klimaatverandering en de manier waarop broedvogels daarop reageren, speelt een belangrijke rol.