Vogelgriep bij ‘echte’ vogels

Mardik Leopold

Hoog-pathogene, dus zeer besmettelijke en dodelijke vormen van vogelgriep (zijn) ontstaan onder wat we ‘gehouden vogels’ vogels noemen, ofwel pluimvee. Minder ziekmakende varianten komen van nature voor bij wilde vogels.

Mardik Leopold

Als een dergelijk virus terecht komt bij pluimvee bestaat de kans dat het virus muteert tot een hoog-pathogene variant. Pluimvee, gehouden in extreem hoge dichtheden, is nu eenmaal een ideale voedingsbodem voor virussen, die met hun korte levenscyclus en enorm grote aantallen nakomelingen, snel kunnen evalueren.

Vanuit pluimvee kan een gemuteerd virus, bij onvoldoende hygiënische maatregelen, naar buiten ontsnappen, wilde vogels besmetten en vervolgens met trekvogels de wereld over gaan. Dit is gebeurd met het virus dat nu wereldwijd water- en zeevogels massaal laat dood gaan, tot en met Grote Sterns in Nederland. In deze lezing ga ik na wat er met deze sterns, en andere zeevogels rond de Noordzee, is gebeurd in 2022.