Voedsel voor vogels - vormt stikstof een probleem?

Marijn Nijssen

Stichting Bargerveen

'De stikstofcrisis' is een van de meest gevoelige politieke en maatschappelijke thema's van dit moment. Ecologen waarschuwen echter al decennia voor negatieve effecten op natuur. Zijn die effecten ook bekend voor vogels?

Marijn Nijssen

Al vanaf de jaren '90 tot heden wordt er onderzoek uitgevoerd om de effecten van een hoge depositie van stikstof op planten- en diersoorten te duiden. Aan de hand van Korhoen, Tapuit, Nachtzwaluw en Zwarte specht én hun prooidieren worden de mechanismen achter het stikstofprobleem voor vogelsoorten ontrafeld.