Verstoring van vogels door recreatie

Karen Krijgsveld

Wageningen Environmental Research

In zo’n dichtbevolkt land als het onze is de recreatiedruk in de natuurgebieden hoog. Dit betekent dat vogels hun leefruimte vaak moeten delen met recreanten. In deze lezing geef ik een overzicht van wat er bekend is over de effecten van recreatie op vogels. Een overzicht dat werd gemaakt in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Karen Krijgsveld
Karen Krijgsveld

Voor welke vogelgroepen en in wat voor gebieden treden de grootste effecten op? En wat zijn die effecten? Van de watersporters, de fietsers en de wandelaars? En wat kun – of móet – je doen als natuurliefhebber, vogelaar en/of vogelfotograaf om de verstoring die je zelf veroorzaakt te beperken?