Tureluurs: altijd verrassend en slim!

Wim Tijsen

Van alle steltlopende weidevogels gaat het met Tureluurs het minst slecht. In het 25-jarige Retrapping Adults for Survival (RAS-kleurringproject) op en rond het voormalige eiland Wieringen zijn leuke en interessante ontdekkingen gedaan.

Externe video URL

Zo is de jaarlijkse (plaatselijke) overleving van adulte vogels in kaart gebracht, de timing van aankomst en vertrek en weten we meer over de plaatstrouwheid aan hun overwinteringsgebieden en waar die liggen. In samenwerking met het Max Planck Instituut is gekeken naar de broedbiologie met behulp van transponders.

De broedzorg tussen man en vrouw is vrijwel gelijk verdeeld. Per paar kunnen er wel verrassend ritmische verschillen zijn bij de onderlinge rolverdeling. Tureluurs maken bij het broeden ook slim gebruik van een gevederde ‘waakhond’! Hun slimme tactiek en fanatisme komt van pas bij de verdediging van zowel nest als kuikens, wat mede verantwoordelijk is voor hun broedsucces. En net als bij de mens speelt de liefde een belangrijke rol in hun leven…