Systematiek van strandlopers (Calidris)

Paul van Els

AKN/Sovon

Het geslacht Calidris telt 24 soorten en bestaat vooral uit langeafstandstrekkers die in de Arctis broeden. Recent evolutionair onderzoek laat zien dat de groep veel diverser is dan werd gedacht.

Paul van Els
Paul van Els

Snavelvorm, kleur en lichaamsgrootte lijken geen goede indicatoren van verwantschap binnen de groep en evolueren snel. Hoewel er veel morfologische variatie is tussen soorten is dat binnen soorten heel anders; strandlopers blinken uit in uniformiteit op ondersoortsniveau. Wat zijn de processen die hebben geleid tot deze verschillen?