Strokenteelt maakt niet het verschil voor Veldleeuweriken

Henk Jan Ottens

Strokenteelt, het telen van gewassen in stroken, wordt gezien als een mogelijke manier om landbouw en natuur te verenigen. Maar schiet een Veldleeuwerik hier ook iets mee op? In Zeeland is onderzocht in hoeverre en hoe Veldleeuweriken strokenteelt tijdens het broedseizoen gebruiken. Met klassiek veldwerk in combinatie met de nieuwste technieken (GPS-loggers) konden de habitatvoorkeuren in kaart worden gebracht. 
 

Henk Jan Ottens

De leeuweriken bleken nauwelijks gebruik te maken van strokenteelt, niet om te broeden, en niet om naar voedsel zoeken. Deze maatregel lijkt deze soort geen oplossingen te bieden. Waar de Veldleeuweriken wel voor kozen waren de grote lappen grasklaver en luzerne die ook in het plangebied lagen. Dit herbergt wel een groot gevaar in zich, want alleen met aangepast beheer lukt het de leeuweriken in deze laagblijvende bodembedekkende gewassen succesvol te broeden.