Steenloperonderzoek aan de Hondsbossche Zeewering

Nelly van Brederode en Hans Roersma

Steenloperwerkgroep

Sinds 1994 worden tellingen en ringonderzoek aan Steenlopers aan de Hondsbossche Zeewering gedaan. Vooral in het voorjaar bleken in dit kleine, maar zeer voedselrijke gebied (mosselen) zeer onverwacht hoge aantallen aanwezig, wat het gebied aanmerkt als van internationaal belang (1%-norm).

Nelly van Brederode
Nelly van Brederode

Uit kleurmerkonderzoek bij jonge vogels bleek een hoge doortreksnelheid. De meeste vogels vertrokken binnen vier dagen en het aantal vogels dat in de herfst gebruik maakte van het gebied bleek twee keer zo hoog als het getelde aantal. Het totaal aantal vogels lag daardoor ook in de herfst ver boven de genoemde norm.

De resultaten hebben onverwacht een rol gespeeld bij de plannen voor de kustverdediging (Hondsbossche Zeewering als zwakke schakel) maar hebben niet kunnen voorkomen dat voor zandsuppletie is gekozen. Rest ons nog om uit te werken of het adagium van de plannenmakers ‘vogels vliegen wel ergens anders heen’ bewaarheid wordt. Wordt vervolgd.