Recreatiezonering in heidegebieden: de ultieme oplossing?

Rogier Pouwels

Wageningen Environmental Research

Beheerders van natuurgebieden hebben de lastige taak om zowel natuur te beschermen als mensen met deze natuur in contact te laten komen. Maar de aanwezigheid van recreanten zorgt voor extra druk op de natuur. Niet alleen door ruimtebeslag en vervuiling, maar ook door hun aanwezigheid.

Rogier Pouwels
Rogier Pouwels

Bij vogels zoals Boomleeuweriken en Nachtzwaluwen zorgen recreanten voor lagere dichtheden, lager broedsucces en kleinere populaties. Wanneer het niet goed gaat met een soort wordt er al gauw gekeken naar zonering als oplossing; het afsluiten van een gebied. In theorie is dit een goede manier om de druk op een populatie te verlagen, maar wordt er wel naar het grotere plaatje van een natuurgebied gekeken?

Waar wordt het drukker? Wat vinden recreanten ervan? We moeten samen op zoek gaan naar een oplossing en gaan monitoren of deze oplossing inderdaad leidt tot de gewenste effecten op gebiedsniveau. En misschien wel op zoek naar alternatieve maatregelen.