Plevieren in het Deltagebied

Wendy Janse en Sabine Hoek

ecologen Deltamilieu Projecten

Te midden van badende toeristen op stranden en enkele meters van drukke fietspaden aan de Oosterschelde doen Strand- en Bontbekplevier moedige pogingen om hun nesten uit te broeden en jongen groot te brengen.

Sabine Hoek en Wendy Janse

Het Deltagebied heeft met zo’n 75% van de totale broedparen Strandplevier en 40% van de totale broedparen Bontbekplevier een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Nederlandse en zelfs Noordwest-Europese populaties. Vanaf 1980 nemen de broedparen van beide soorten sterk af, tot een paar jaar geleden...

In deze lezing vertelt Wendy Janse namens Deltamilieu Projecten over hoe de huidige populaties in stand gehouden worden en zelfs toenemen. De sleutel tot het succes? Betrokken omwonenden die zich inzetten voor ieder nest door ze te beschermen, toeristen te informeren en het broedsucces te monitoren.