Opmars van de Pontische Meeuw in het IJsselmeer

Mars Muusse

Sinds vijf jaar broedt een steeds groter wordende populatie Pontische Meeuw in het IJsselmeer. Hoe veel zijn het er? Waar komen ze vandaan? Hoe is het broedsucces? Hoe is de paarsamenstelling? Wat eten ze? Mars Muusse, veldonderzoeker in Lelystad, geeft een overzicht van de eerste drie jaar onderzoek.

Mars Muusse