Jaar van de Merel: een terugblik

Bernice Goffin

Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2022 uitgeroepen tot het Jaar van de Merel. En met goede reden: sinds 2016 heeft de populatie een flinke klap te verduren gehad.

Bernice Goffin

Hoewel het Usutu-virus een rol zal spelen in de afname vanaf 2016, waren er ook vóór de intrede van Usutu al zorgwekkende signalen. Nu zelfs de meest talrijke broedvogel van Nederland het moeilijk heeft, is het belangrijk om te onderzoeken wat er precies aan de hand is.

De afgelopen jaren hebben duizenden vrijwilligers ons geholpen met het verzamelen van informatie over de Merel, van broedvogeltellingen tot onderzoek naar broedsucces en voedselkeuze. Tijdens deze lezing  zullen de eerste resultaten besproken worden die gedurende het Jaar van de Merel verzameld zijn en die ons zullen helpen om weer een stap dichterbij de oorzaken van de achteruitgang te komen.