Hoe de Middelste Bonte Specht Nederland koloniseert

Rob Lensink

Veldornitholoog

Na een afwezigheid van enkele decennia is in 1995 in Nederland een broedgeval van de Middelste Bonte Specht vastgesteld. Dat was het begin van een opmars die zijn weerga niet kent.

De Middelste Bonte Specht (foto: Ran Schols)

Anno 2021 wordt de broedpopulatie geschat op rond de 2000 paar en heeft de soort zich in 11 van de 12 provincies gevestigd. Nu 25 jaar later, is het tijd om de kolonisatie aan een nadere analyse te onderwerpen, ook om recht te doen aan de inspanningen van velen. Tussen 1995 en 2020 bedroeg de jaarlijkse toename rond 10% per jaar en de uitbreiding rond 11 kilometer per jaar. Na vestiging kan de dichtheid nog enkele decennia toenemen. In het zuiden van het land bedraagt de maximale dichtheid rond de 2 exemplaren per 10 hectare bos. In het oosten bedraagt de dichtheid thans tot meer dan 4 exemplaren per 10 hectare bos waarbij nog geen maximum is bereikt. Toename en uitbreiding gaan naar verwachting nog jaren door waarbij ook andere bossen dan oude eik in de smaak vallen..