Het Vogeljaar - 70 jaar vogelbelang

Willem Werkman en Carel de Vink

Het Vogeljaar is ooit ontstaan als Wiek en Sneb. Daarna is het uitgegroeid tot hét vogeltijdschrift voor de gewone en de professionele vogelaar.

Carel de Vink
Carel de Vink

Het Vogeljaar bleek een verbindingsmiddel tussen regionale en landelijke vogelbeschermers en bood een podium voor auteurs, fotografen en illustratoren. Jaarlijks was er de vogelkalender en fotowedstrijd. Het Vogeljaar spande zich jarenlang in tegen vogeljacht en andere bedreigingen. Toch komt er na 70 jaar een einde aan het Vogeljaar. Waarom?