Het intieme leven van nachtegalen in Meijendel

Herman van Oosten

Voor velen is de nachtegaal alleen een stem, een zang bij maanverlichte nachten. Sinds mensenheugenis zijn dan ook heel wat odes aan deze soort gebracht. Ondanks deze faam is niet veel van zijn biologie bekend, en zeker niet uit Nederland.

Herman van Oosten

In de duinen van Meijendel is de nachtegaal een algemene broedvogel en dit mooie landschap vormt een uitstekende plek om broedbiologisch onderzoek te doen, zeker omdat nachtegalen elders in Nederland schaars zijn geworden.

Zo opvallend als ze zijn in de toppen van bloeiende meidoorns, zo onopvallend lopen ze tussen brandnetels op hun roze poten, richting nest. Hier, onder duindoorns en ander struweel zoek ik hun nesten om een beeld te krijgen van hun intieme leven.