Het effect van recreatie op het gedrag van broedende visarenden

Tommie Pot

Wageningen Universiteit

Visarenden broeden sinds 2016 in de Biesbosch en het aantal broedparen en territoria neemt langzaam toe in de Biesbosch. Staatsbosbeheer verwacht een toename van recreanten in de komende jaren en meer recreanten betekent meer kans op verstoring.

Externe video URL

Daarbij komen visarenden aan in een periode waarin de recreatiedruk laag is. Deze twee factoren vormen een gevaar voor het broedsucces van o.a. visarenden en Staatsbosbeheer wil dit graag in goede banen leiden. Daarom is er in 2021 onderzoek uitgevoerd en zijn er beschermmaatregelen getroffen.

Het onderzoek uit 2021 bracht aan het licht dat er verschil zit tussen de verstoringintensiteit van locaties, maar ook tussen de reactie van visarenden. Echter bleven er ook vragen onbeantwoord, waardoor een vervolgonderzoek is opgezet in 2022 en over de resultaten wil ik graag meer vertellen.