GOAN: Een nieuwe werkgroep binnen de AKN

Robert Kwak

Geschiedschrijving van de ornithologie in Nederland heeft een fantastische invulling gekregen in het standaardwerk van K.H. Voous: “In de Ban van de Vogels”. De tekst bestaat uit een reeks persoonsbeschrijvingen van Nederlandse ornithologen: amateurs en professionals die in Nederland vóór 1950 zijn geboren.

In de ban van vogels

Het verenigingsleven is daarin in grove lijnen geschetst in een samenvattende paragraaf. Een overzicht schetsen van de ontwikkelingen en de huidige situatie van het vogelkundig amateur-verenigingsleven in Nederland is een hiaat dat mijns inziens zeer de moeite waard is om te vullen.

Als einddoel wordt een publicatie voorzien waarin de organisatie van het amateurvogelonderzoek en de ontwikkeling daarin wordt geschetst, met sleutelfiguren, werkvelden en een zicht op de “grijze literatuur” zoals tijdschriften en belangwekkende publicaties. Grijze literatuur toegankelijk maken is een belangrijk “nevendoel” van de werkgroep. Bij interesse stuur een mail naar: r.kwak@kpnmail.nl