Gaat de landbouwtransitie meer vogels opleveren?

Andrea Kuiper-Vos

Vogelbescherming Nederland

Nadat de Raad van State een streep door het stikstofbeleid zette, volgden de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Samen met andere natuurorganisaties greep Vogelbescherming deze ontwikkelingen aan om beleid en politiek te beïnvloeden, zodanig dat de uitvoering straks ook daadwerkelijk leidt tot herstel van natuur en vogelpopulaties.

Andrea Kuiper-Vos

Ook al is er zoveel meer aan de hand dan alleen ‘stikstof’, de verbanden tussen intensieve landbouw, natuur en vogels blijven voor veel mensen abstract. Dankzij onderzoek, vogeltellingen en inventarisaties kunnen we inzichtelijk maken wat er aan de hand is – en dat werkt!

Vogelbescherming ziet deze tijd als een grote kans om onze samenleving natuurinclusief te maken. Andrea Kuiper-Vos, teamleider Landelijk Gebied van Vogelbescherming Nederland, neemt u mee in onze inspanningen en resultaten, en blikt vooruit.