Engelsmanplaat / Rif: Hotspots voor waterrecreatie en wadvogels

Ron Mes

Telgroep Engelsmanplaat

De wadpost "Kalkman" van Staatsbosbeheer op de Engelsmanplaat (Waddenzee) wordt in het zomerhalfjaar bemand door vrijwillige vogelwachters, inmiddels bijna 50 jaar.

Ron Mes

Zij ontvangen jaarlijks zo'n 6.000 waterrecreanten: wadlopers, wadvaarders, passagiers van rondvaartschepen, kajakkers en surfers. En zij zien en tellen alles. Tegelijkertijd rusten er tijdens hoogwater in augustus/september 60.000 tot 80.000 trekvogels. Hoe gaat dat samen?

De waddenkennis van bezoekers en hun gedrag lopen sterk uiteen. Broedkolonies zijn een bekend begrip en die worden goed gerespecteerd. Maar het begrip hoogwatervluchtplaats of HVP is voor veel bezoekers een raadsel. Herkennen van een HVP op het wad is voor hun onmogelijk.

Ernstige incidenten zijn er ondanks het hoge aantal gasten toch maar weinig. Maar de enkele surfers zijn de schrik van de vogelwachters; zij verstoren relatief vaak en veel. Permanente voorlichting en duidelijke zeekaarten - mét een "HVP"-symbool - zijn nodig.