De Raaf in Nederland

Hans de Vos Burchart

Voorzitter Ravenwerkgroep Nederland

De Raaf was in de jaren twintig van de vorige eeuw in Nederland door met name vervolging verdwenen. Dankzij een actief herintroductieprogramma, dat in de jaren zestig gestart is, is vanaf 1980 weer een lichte populatiegroei te zien.

Hans de Vos Burchart
Hans de Vos Burchart met Raaf Valouwe (foto: Wim Steenge)

Het aantal (bekende) broedparen in Nederland wordt momenteel op 140 tot 180 geschat. Maar de Raaf is nog steeds kwetsbaar en een vogel die op de Rode Lijst voorkomt.

Om de ontwikkeling van de soort nauwkeuriger te volgen en om meer onderzoek te doen, is in 2008 de Raven Werkgroep Nederland opgericht. Deze richt zich op het geven van bekendheid en voorlichting over de Raaf aan terreineigenaren en publiek. De werkzaamheden zijn gericht op het zoeken en monitoren van broedterritoria, ringen en afnemen van biometrie van jongen (pullen) van de bekende nesten en het doen van onderzoek.