De Avifaunistische Kring Nederland

Robert Kwak

De Avifaunistische Kring Nederland werd opgericht in 2012 onder de bezielende leiding van Frank de Miranda. Als missie ziet de AKN het bevorderen van de betrokkenheid en interesse in de historische aspecten van onze avifauna en de beoefening van veldornithologie.

Robert Kwak

De AKN is onderdeel van de Nederlandse Ornithologische Unie. De bedoeling is nadrukkelijk te voorzien in een, hetzij virtuele, hetzij fysieke, ontmoetingsplaats voor personen die zijn geïnteresseerd in het elkaar spreken over historie van het ornithologisch onderzoek, nieuwe ontwikkelingen in de systematiek en actualiteit van veldornithologie in Nederland en over het structureel onderbrengen cq. ontsluiten van historische vogelkundige archieven.

Momenteel zijn drie werkgroepen actief: Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE), Werkgroep Georgië, Werkgroep Geschiedschrijving Ornithologisch Amateur-verenigingsleven in Nederland (GOAN). Tevens wordt gedacht aan een werkgroep Natuurbeheer.

Het huidige bestuur wordt gevorm door Robert Kwak (voorzitter), Paul Keuning (secretaris), Jaap Vink (penningmeester), Kees Scharringa en Frank de Miranda.