Dakbroedende meeuwen onder de radar

Roland-Jan Buijs

Onderzoeker Buijs Eco Consult B.V.

Wie op de Sovon-site kijkt ziet dat de trend van broedende Zilvermeeuwen al jaren in een neerwaartse spiraal zit en dat de laatste jaren ook Kleine Mantelmeeuwen een afname laten zien. Tegelijkertijd komen er steeds meer meldingen van broedende meeuwen op daken in stedelijk gebied.

Roland Jan Buijs

Dakbroedende meeuwen zien we tot diep het binnenland in, en grote meeuwen halen regelmatig het nieuws met hun bijdehande gedrag en defensieve houding richting mensen. Wat is er aan de hand? Wat beweegt grote meeuwen naar onze steden en bedrijventerreinen? Op deze vragen en meer gaat onderzoeker Roland-Jan Buijs in.

Roland-Jan, die sinds 1998 meeuwen op de voet volgt middels (kleur)ringonderzoek, geeft een inkijk in de trend en achtergronden van de steeds vaker landinwaarts broedende meeuwen. Hij vraagt, samen met Sovon, aandacht voor het in kaart brengen van locaties met grote meeuwen in urbane gebieden in 2023. Hoeveel meeuwen broeden er onder de radar?

Kom naar deze lezing en help mee met het zoeken naar dakbroedende grote meeuwen in ons land.