Klimaat en menselijk gebruik

Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met het snel veranderende klimaat. Vogels ervaren de gevolgen hiervan in hun leefgebieden en het oprukken van ziektes.

Ook de maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, hebben gevolgen voor vogels. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van grootschalige wind- en zonneparken.

Sovon voert in internationaal verband onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en menselijk handelen op vogelpopulaties.

Dossiers

Steltkluut op nest

Het klimaat in Nederland verandert en die ontwikkeling zal zich de komende decennia voortzetten: we krijgen zachtere winters, warmere voorjaren en de kans op weersextremen (hevige regenbuien, storm) neemt toe. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor...

Wandelaar verstoort vogels op het wad

Kitesurfers die langs wadplaten scheren, mountainbikers die door broedgebieden fietsen, het gebrek aan duisternis in stedelijke gebied: verstoring van vogels is aan de orde van de dag in Nederland. Sovon doet onderzoek naar de effecten van deze...