Hoogspanning

Hoogspanningsverbindingen vormen een gevaar voor vogels. Met name aanvaringen vormen een groot risico. Tegelijkertijd gebruiken veel vogels hoogspanningsmasten om hun nesten in te bouwen. Overhangend nestmateriaal en de aanvoer hiervan door vogels kan echter leiden tot calamiteiten. 

Sovon doet onderzoek naar hoe vogels in aanraking komen met hoogspanningsmasten en –verbindingen. Wij adviseren over verantwoord, binnen de juridische en ecologische kaders omgaan met nesten en benutten bestaande telgegevens om aanvaringsslachtoffers te beperken.

Uitgelichte projecten

Hoogspanningsmast

TenneT heeft aan Sovon gevraagd om in beeld te brengen waar binnen Nederland hoogspanningsverbindingen de grootste risico’s voor vogels opleveren op basis waarvan de prioriteiten voor maatregelen gemotiveerd kunnen worden getroffen.

Ooievaar op een hoogspanningsmast

Netwerkbeheerder TenneT heeft aan Sovon gevraagd om richtlijnen op te stellen voor het verantwoord omgaan met nesten in bestaande hoogspanningsmasten en -stations.