Akker- en weidevogels

Dankzij de monitoring van de verspreiding van akker- en weidevogels en het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken, heeft Sovon veel kennis over de aantalsontwikkelingen van deze vogels en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben.

Aanvullend onderzoek naar reproductie en sterfte van akker- en weidevogels geeft inzicht in de mogelijkheden voor herstel van de populaties van akker- en weidevogels.

Uitgelichte projecten

Natuurinclusieve landbouw in het buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied van ongeveer 600 hectare onder de rook van Rotterdam. Waar dit gebied vroeger intensief agrarisch gebruikt werd, willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het...

Boeren aan het werk in de proeftuin Pallandtpolder

In de Van Pallandtpolder op het eiland Goeree-Overflakkee komen vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samen. Met veel enthousiasme werken de betrokken partijen in deze proeftuin aan nieuwe vormen van landbouw met de ambitie om bij te...

Hoewel de populatietrend van de Kievit langere tijd min of meer stabiel leek, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de nationale vogel de Grutto, waar binnen (agrarisch) natuurbeheer veel meer aandacht naar uitgaat. Net als bij de Grutto lijkt de kuikenoverleving voor de Kievit het knelpunt te vormen.