BMP-cursus in Weert

Broedvogels tellen is een prachtige bezigheid. Je komt regelmatig buiten in je eigen telgebied waar je kijkt en luistert naar de vele vogels die op je pad komen. Je legt ze allemaal vast op papier of op je smartphone of tablet. Jouw tellingen geven inzicht in het voorkomen en de verspreiding van broedvogels in je eigen regio én dragen daarnaast bij aan het landelijke beeld. Dankzij de medewerking van vele vogelaars hebben we inmiddels een scherp beeld van onze broedvogelstand. Om deze kennis op peil te houden en aan te vullen hebben we echter nieuwe tellers nodig. Vandaar dat we met deze cursus enthousiaste vogelaars een introductie willen bieden in de BMP-methodiek en wegwijs willen maken in het tellen van broedvogels. Vind je het leuk om vogels te kijken en lukt het jou om de algemene broedvogels te herkennen? Dan is deze cursus vast iets voor jou!

Tijdens een vijftal theorieavonden en een even groot aantal praktijkochtenden brengen we je de fijne kneepjes van het broedvogels tellen bij. De avonden dienen als een introductie van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). We schetsen kort de theorie en leggen uit hoe de methodiek in het veld in zijn werk gaat. De app Avimap speelt daarbij een grote rol. We leggen uit wat ‘autoclustering’ is en laten je zien hoe je kaarten en grafieken kunt maken van je eigen telresultaten. Daarnaast geven we ook tips voor het herkennen van relevante broedvogels. Tijdens de praktijkochtenden wordt de opgedane kennis in het veld toegepast. Naast de herkenning staat een goede registratie van de gegevens centraal.

De theorieavonden zullen verzorgd worden door Jan-Willem Vergeer, de landelijk coördinator van het Broedvogel Monitoring Project. Daarnaast zullen er bijdragen zijn van broedvogelkenners uit de regio. Zij zullen tevens de praktijkochtenden verzorgen. Tijdens de avonden worden afspraken gemaakt over de locatie en het aanvangstijdstip van de praktijkochtenden.

Samen met…

Sovon Vogelonderzoek Nederland organiseert de cursus maar doet dat samen met verschillende enthousiaste groepen in de regio, zoals vogelwerkgroep Weerter Kempen, VWG Nederweert, VWG IVN Weert en vogelaars die actief zijn in de Peel en de Weerter- en Budelerbergen. Wij hopen dat de cursisten na afloop deze groepen zullen gaan versterken.

Cursusdata en locatie

De theorieavonden staan gepland op maandag 2 maart, 30 maart, 20 april, 11 mei & 25 mei en zullen plaatsvinden in Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 te Weert. Je bent die avond welkom vanaf 19:15, we starten om 19:30 en zullen rond 21:30 uur afsluiten.

Tijdens de praktijkochtenden gaan we op pad in verschillende bijzondere gebieden in de regio. Deze excursies zijn in principe op de eerstvolgende zaterdag na de les ingedeeld en zullen dus plaatsvinden op zaterdag 7 maart, 4 april, 25 april, 16 mei en 30 mei. Tijdens de avonden worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Kosten en inschrijving

Deelname aan de cursus kost € 25,- per persoon. Belangstelling? Stuur een mailtje aan Jan-Willem Vergeer.

Meer info

Meer informatie over de locatie is te vinden op: https://www.nmcweert.nl/routebeschrijving/
Meer informatie over Sovon en het BMP is te vinden op de projectpagina BMP