Zuid-Hollandse vogelaarsmiddag

Een gezellige bijeenkomst van en voor vogelaars uit Zuid-Holland. Met twee interessante lezingen, een excursie en natuurlijk de ruimte om bij te praten over vogelontwikkelingen in de provincie. Toegang en koffie en thee zijn gratis. Graag even je komst melden.

13.30 inloop

14.00 opening

14.05 lezing Susanne Kuijpers, natuur- en milieufederatie Zuid-Holland

14.40 pauze

15.00 lezing Niels Godijn en Cornelis Fokker: Akkervogels in de Zegenpolder

15.45 korte excursie

17.00 afsluiting.

Over de organisatie

De organisatie van deze middag is in handen van het Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg. Dat overleg bestaat uit twee vergaderingen van vertegenwoordigers van vogelwerkgroep in Zuid-Holland. Het belangrijkste doel daarvan is de uitwisseling van ervaringen op het vlak van vogelmonitoring, - bescherming en beheer. Bij dit overleg zijn ook vertegenwoordigers van Vogelbescherming Nederland en Sovon aanwezig.