Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief september 2017

’t Is weer voorbij die mooie zomer, de ‘R’ van Romke zit in de maand en er zijn al mooie aantallen (Grauwe) ganzen in de provincie. Nog even en dan duikelen de ‘kollen’ en ‘kleine rietjes’ weer uit de lucht en kunnen de tellingen beginnen, hoewel velen van ons de hele zomer door telden, zoals langs de Friese Waddenkust. Hierbij de eerste nieuwsbrief van het seizoen, met nog een terugblik op de laatste telling van vorig seizoen in april. Daarnaast nieuws over gekleurringde Kolganzen, broedende Zeearenden, overzomerende Visarenden, de cursus ‘Wad- en watervogels tellen’ en wat dies meer zij. Veel leesplezier en alvast een mooi telseizoen gewenst.

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201709.pdf

Auteurs: 

Kleefstra R. & Kramer J.

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands