Watervogels in Fryslân - nieuwsbrief april 2017

Alweer de laatste ‘Watervogels in Fryslân’ van dit seizoen. Het voorjaar is in volle gang. De eerste BMP-rondes zijn gelopen en een drukbezochte Sovon/FFF-Voorjaarsbijeenkomst hebben we reeds achter de rug. In deze nieuwsbrief blikken we even terug op de telling van maart jl. met de zwanen & ganzen, nijsgjirrige soorten en extra soorten. Ik wens alvast iedereen een mooie laatste ganzen- en watervogeltelling. Dat geldt niet voor de tellers van de Friese kust, want die gaan ondertussen iedere maand door, totdat de rest in september weer aanhaakt met de tellingen in het binnenland. Zet ‘m op!

Document: 

wavo_nwsbrf_fr_201704.pdf

Auteurs: 

Romke Kleefstra & Jan Kramer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland & FFF

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Publicatietaal: 

Nederlands