Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, december 2016

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201612.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer & Olaf Klaassen

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands