Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, oktober 2016

Nieuwsbrief seizoen 2016/17 nr 1

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201610.pdf

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands