Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland, maart 2016

Nieuwsbrief seizoen 2015/16 nr 4

Document: 

wavo_nwsbrf_zh_201603.pdf

Auteurs: 

Jan-Willem Vergeer

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands